AV SALON

ALGEMENE VOORWAARDEN -  HAIR AND BEAUTY SALON KNAPP 

Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen de salon en een klant waarop Hair and Beauty salon Knapp deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. 

Inspanning

Hair and Beauty salon Knapp zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Hair and Beauty salon Knapp zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk de klant inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling. 

Afspraken

Hair and Beauty salon Knapp werkt uitsluitend op afspraak. Afspraken worden alleen telefonisch of via de WhatsApp of in de salon vastgelegd of verzet. De afspraken die zijn gemaakt kunnen alleen telefonisch of via WhatsApp worden verzet of geannuleerd. De klant moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak telefonisch of via WhatsApp aan Hair and Beauty salon Knapp melden. Afspraken die tenminste 24 uur van tevoren worden afgemeld, worden niet in rekening gebracht. Indien de klant deze verplichting niet tijdig nakomt mag Hair and Beauty salon Knapp 50% van de afgesproken behandeling in rekening brengen. Indien de klant meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de studio arriveert mag Hair and Beauty salon Knapp de verloren tijd inkorten op de behandeling en het hele afgesproken bedrag berekenen. Bent U meer dan 15 minuten later dan de afgesproken tijd dan mag Hair and Beauty salon Knapp de afspraak annuleren en 50% van het afgesproken bedrag in rekening brengen. Hair and Beauty salon Knapp moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de klant melden. Beiden partijen hoeven zich niet aan deze verplichtingen te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt. Overmacht: Omstandigheid waar je niets aan kunt doen, waardoor je niet in staat bent te doen wat je moet doen.  Bij herhaaldelijk afzeggen van afspraken binnen 24 uur voorafgaand aan de afspraak of niet komen opdagen voor een afspraak zonder bericht/opgave van redenen mag Hair and Beauty salon knapp de klant de toegang tot de salon ontzeggen. 

Betaling

Hair and Beauty salon Knapp vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar in de salon en op de site. De gemelde prijzen zijn inclusief BTW. Hair and Beauty salon Knapp vermeldt prijswijzigingen tenminste 30 dagen voor de ingangsdatum duidelijk zichtbaar in de salon en op de website. Aanbiedingen zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. 

De klant dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant of via Tikkie te voldoen. Hair and Beauty salon Knapp geeft geen geld terug als u niet tevreden bent met het resultaat (U betaald voor de producten en de tijd) maar komt met een alternatieve oplossing en dit geschiedt in overleg (Dit geldt uiteraard niet als het haar of product op onjuiste manier zijn behandeld of gebruikt). Betalingen in termijnen is niet mogelijk, mits anders is vermeld.

Wanneer een klant zich niet heeft gehouden aan een tijdige afzegging en vervolgens zich niet aan de tijdige betalingsverplichting houdt, dan zal Hair and Beauty salon Knapp genoodzaakt zijn een incassobureau in te schakelen. Het verschuldigde bedrag zal conform de Wet incassokosten (WIK) worden verhoogd. 

Persoonsgegevens & privacy

De klant voorziet Hair and Beauty salon Knapp vóór de eerste behandeling van alle gegevens waarvan Hair and Beauty salon Knapp aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. 

Geheimhouding

Hair and Beauty salon Knapp is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de klant heeft verteld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de klant is verteld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Hair and Beauty salon Knapp verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken. 

Aansprakelijkheid

Hair and Beauty salon Knapp is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Hair and Beauty salon Knapp is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding.

Hair and Beauty salon Knapp is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de klant heeft meegenomen naar de salon.

Garantie

Hair and Beauty salon Knapp geeft de cliënt 2 weken (14 dagen) garantie op de behandeling. 
Producten en goederen die in de salon worden gekocht kunnen niet retour genomen worden.

De garantie voor een behandeling vervalt indien:

► De klant het haar heeft laten onderhouden door een andere kapsalon.
► De klant zelf iets aan de haar kleur of kapsel heeft veranderd.
► De klant andere producten dan door Hair and Beauty salon Knapp geadviseerde heeft gebruikt voor het onderhoud van het natuurlijke haar of de hairextensions.
► De klant de adviezen voor thuisverzorging van het haar, zoals beschreven in de adviesfolder of uitgelegd in de salon niet heeft opgevolgd. 
► De klant de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.

Beschadiging & diestal

Hair and Beauty heeft het recht van de klant een schadevergoeding te eisen indien de klant meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Hair and Beauty salon Knapp meldt diefstal altijd bij de politie. 

Cadeaubonnen

Alle cadeaubonnen hebben een geldigheid van 1 jaar na datum uitgifte en komen, tenzij anders overeengekomen na die periode te vervallen. De aangegeven waarde is in euro’s, inclusief BTW. Indien de waarde van de cadeaubon lager is dan de gekozen behandeling dient het resterende bedrag bijbetaald te worden. Cadeaubonnen zijn niet tegen contant geld inwisselbaar. Cadeaubonnen worden uitsluitend verstuurd/uitgegeven nadat Hair and Beauty salon Knapp de betaling heeft ontvangen. Aanpassing van de waarde, afgiftedatum en/of unieke code maakt de cadeaubon ongeldig.  

Salonregels

Voor het kleuren van het haar of voor een behandeling zoals: wimperlifting, wenkbrauwen/wimpers verven te laten uitvoeren of voor het plaatsen van een set hairextensions hanteert Hair and Beauty salon Knapp een minimale leeftijd van 16 jaar. Uitzonderingen kunnen worden gemaakt dan is toestemming van de ouders/gezag hebbende is noodzakelijk. Tijdens de behandeling mag er niet gerookt en/of gegeten worden. Voor Hair and Beauty salon Knapp is het erg vervelend als kleine kinderen mee worden genomen naar een behandeling, gelieve hier oppas voor te regelen. Iedere behandeling gaat volgens afspraak en wordt na afloop contant of via Tikkie afgerekend.

Recht

Op elke overeenkomst tussen Hair and Beauty salon Knapp en de klant is Nederlands recht van toepassing. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie, c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst. Deze voorwaarden liggen ter inzage in de salon van Hair and Beauty salon Knapp en staan ook op de website van Hair and Beauty salon Knapp. 

 

Winkelwagen

Geen artikelen in winkelwagen.
© 2017 - 2024 Fashion Lovers | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel